BLCKEST Coffee Roasters – Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazza a BLCKEST webáruház – továbbiakban, mint webáruház – elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő – továbbiakban, mint vásárló – általi használatának feltételeit, a vásárlás feltételeit, valamint a vásárlók és a BLCKEST jogait. A webáruházat a https://BLCKEST.COM címen elérhető honlapon – továbbiakban, mint honlap – üzemelteti cégünk. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják. A vásárló a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül a webáruház működtetése.

II. Szolgáltató

A BLCKEST webáruházat a Kondax Kft. üzemelteti.
Székhely:   2454 Iváncsa Fő utca 130/3
Levelezési cím:   2454 Iváncsa Fő utca 130/3
Képviselő neve:   Gergely Attila
Cégjegyzékszám:   07 09 016474
Bejegyző Bíróság neve:   Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám:   14762785-2-07

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
Számlaszám:   10403136-50515256-52561000
IBAN számlaszám:   HU18 1040 3136 5051 5256 5256 1000

III. Felhasználási feltételek

Felelősség

– A Vásárló a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

– A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
– A Vásárló által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A webáruház teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

IV. A honlapon történő vásárlás

Regisztráció

– A vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. Regisztráció nélkül is tud a Vásárló megrendelést leadni.

– A Vásárló Facebook vagy Google+ adatainak a megadásával is beléphet a Webruházba, nem szükséges külön regisztrálnia.
– A webáruház honlapján lehet regisztrálni, amelyhez a következő információkat kell megadni a vásárlónak: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.
   A vásárló önkéntesen is megadhat további adatokat.
– Amennyiben a vásárló cég nevére szeretné a kiállítandó számlát, úgy a cég nevét is fel kell tüntetni a kiállítandó adatoknál.
– A regisztráció véglegesítéséhez el kell fogadni Jelen ÁSZF-et egy jelölőnégyzet kipipálásával.
– A regisztráció befejeztével hamarosan elkészül a felhasználó fiókja, amelyről megerősítést kap a felhasználó az általa megadott e-mail címre.
– A regisztráció alkalmával megadott adatok bármikor tetszőlegesen módosíthatók.
– A felhasználó fiókjának törlésről e-mailben rendelkezhet a központi email címre küldött kérés formájában. A kérés alapján a Treader Team 5 napon belül törli a vásárló személyes fiókját, amelyről a vásárló az általa megadott e-mail címre megerősítést küld.

A honlapon feltüntetett árak

A webáruházban a BLCKEST termékkínálata látható – továbbiakban termékek.

Az egyes termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, rövid leírásuk és cikkszámuk feltüntetésre kerülnek. A termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó fogyasztó ár is feltüntetésre kerül. Az árkedvezménnyel forgalmazott termékek esetén a kedvezmény ténye és mértéke is feltüntetésre kerül. A termékek részletes leírásánál megtalálható a termék korábbi, kedvezményt nem tartalmazó ára is. A BLCKEST törzsvásárlói programjában részt vevő vásárlók a webáruházban történt megrendelés során a törzsvásárlói program által nyújtott árkedvezményeit is érvényesíthetik.

A termékek árainak megváltoztatására a jogot a BLCKEST fenntartja, amely értelmében a webáruházban történt árfrissítés idejével válik hatályossá. Az árváltozás ténye nem befolyásolja a korábban leadott, hatályba lépés előtti termékek árait.

Amennyiben a BLCKEST gondossága ellenére is hibás ár kerül feltüntetésre a webáruházban, úgy a BLCKEST nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a termék helyes áron történő szállítására. Ez a folyamat érvényes a termék árától nagymértékben eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os, vagy 1 Ft-os termékekre egyaránt. A helyes ár ismeretében a vásárló 14 napon belül elállhat vásárlási szándékától, vagy megvásárolhatja a terméket.

A BLCKEST rendszeresen frissíti adatbázisát a termék képekkel, azonban előfordulhat, hogy azok kinézete, csomagolása és megjelenése eltérhet a webáruházban található termék fotójától. Tipikus ilyen eset, amikor a beszállító akciót, szezonális promóciót tart és ez idő alatt eltérő csomagolással hívja fel a vásárlók figyelmét. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a BLCKEST nem vállalja a felelősséget.

Megrendelés

A vásárló a webáruház felületén választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket és adhatja meg a kívánt mennyiséget. A vásárló által megrendelt termékek kiszállítása kizárólag Magyarországra lehetséges.

Megrendeléshez meg kell adni azt a szállítási címet, ahol a vásárló a termékeket át szeretné venni. Kizárólag egy szállítási cím adható meg.

A megrendelt termékek szállítási idejét és módját illetően, valamint az átvételre jogosult személyeken túlmenően további személyeket is megjelölhet a vásárló. Ezen igényeket a BLCKEST továbbítja a SPRINTER Kft felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

A vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendeléssel a vásárló hozzájárul, hogy a szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a BLCKEST továbbítsa a futárcég felé a vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a megrendelés azonosítóját és összegét, a vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.

A Webáruházból egy megrendelés alkalmával csak háztartási mennyiségű, bruttó 100.000 (százezer) forintot meg nem haladó összegű megrendelés teljesítését vállalja a BLCKEST, ezen értékhatár felett előzetes egyeztetés szükséges a megrendelés teljesíthetősége kapcsán az info[kukac]blckest[pont]com elérhetőségen.

 

Amennyiben a vásárló leadta a megrendelését és erről megkapta a visszaigazoló e-mailt, úgy a vásárlónak munkanapon 16 óráig lehetősége van visszavonni a megrendelést. A megrendelés visszavonását a +36(70)387-6863 telefonszámon kezdeményezheti a vásárló nevének és megrendelésének azonosítójának megadásával.

A vásárló élhet az elállási jogával.
A rendelés minimális összege bruttó 1990 Ft, ami magába foglalja a szállítási díjat is.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az vásárló részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.

Ezen visszaigazoló e-mail nem minősül a szolgáltató részéről az ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a szolgáltató és ügyfél között.

A szolgáltató az ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

Az ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

Ha az ügyfél rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés létrejötte, jellemzői

Amennyiben a Vásárló nem vonja vissza a megrendelést, úgy az előző pontban leírtak alapján létrejött megerősítés alapján létrejön a szerződés a megrendelt termékek vonatkozásában a vásárló és a BLCKEST, mint eladó között. A szerződés alapján a BLCKEST eladja a megrendelt termékeket a vásárló számára, valamint gondoskodik a vásárló által megadott címre történő kiszállításról. A vásárló köteles a megrendelt termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a fent meghatározott, valamint a szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A szerződés megszűnése vagy megszüntetése a szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a fenti pontokban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

A vásárló a fenti pontok alapján köteles a szállítási költségeket megfizetni.

A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

A BLCKEST a megrendelt termékekről papír alapú számlát állít ki, amelyet a megrendelés teljesítésével egy időben, a csomaggal küld ki.

Amennyiben a Vásárló szeretne külön számlát kérni az egyes tételekről, akkor azt a megrendelés folyamán jeleznie kell a Megjegyzés mezőben vagy telefonon az ügyfélszolgálatnál.

A megrendelt termékek kifizetése

A vásárló a megrendelt termékeket a szállítási költségekkel együtt utánvét során történő fizetéssel vagy előreutalással egyenlíti ki.

Utánvét során történő fizetés esetén a fizetés a csomag átvételekor történik. Házhozszállítás során a vásárló készpénzben tudja kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget.

Előre utalás estén a vásárló a megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét egyenlíti ki. A vásárló az utalás alkalmával köteles feltüntetni a közlemény mezőben a megrendelés azonosítóját. Ha a megrendelés azonosítójának hiányában a rendelés nem beazonosítható, úgy a BLCKEST megkísérli felvenni a kapcsolatot a vásárlóval az általa megadott elérhetőségeken. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, úgy az átutalt összeg visszautalásra kerül és a BLCKEST fenntartja a jogot, hogy elálljon a szerződés teljesítésétől.

Előreutalás esetén a fizetés megérkezése után kerül sor a csomag kiszállítására. Addig függő rendelésként lesz látható.

A megrendelt termékek szállítása, átvétele

A BLCKEST a megrendelt termékeket a SPRINTER Kft közreműködésével szállítja ki a vásárló által megadott címre.

Minden munkanap reggel 8 óráig leadott rendelések összesítésre kerülnek az előző munkanapon beérkezett rendelésekkel és ezek alapján kerülnek a megrendelések összeállításra, csomagolásra.

Házhozszállítás esetén a csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédjai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cégvezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a vásárló a megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a BLCKEST továbbítja a futár cég felé, de a BLCKEST az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

Házhozszállítás esetén a futár cég legfeljebb kétszer kísérli meg csomag kiszállítását. Ha a csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy a BLCKEST jogosult elállni a szerződéstől.

A fizetendő szállítási költség a megrendelt termékek bruttó összege és a kézbesítés választott módja szerint a következőképpen alakulnak:
– Megrendelt termék bruttó végösszege
– Szállítási költség

Házhozszállítás esetén
– 0 – 9.999 Ft között 990 Ft
– 10.000 – 19.999 Ft között 990 Ft
– 20.000 Ft felett ingyenes Ft

A szállítási költség kiemelt időszakban ezektől eltérhet kizárólag a vásárló javára. Ez bizonyos időszakokban 0 Ft is lehet. Ebben az esetben a megrendelés jóváhagyásánál a szállítási költség mellett a kedvezményes, vagy 0 Ft-os szállítási tétel fog szerepelni.
Az akciós vagy kedvezményes szállítási időszak alatt megrendelt, de ez után kiszállított termékekre is a kedvezményes szállítási díj vonatkozik.

V. Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Amennyiben a Fogyasztó más személyt bíz meg a termék átvételével, úgy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül szintén jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Ha a rendelés több tételből vagy darabból áll, abban az esetben az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a készhez vételétől számított 14 napon belül jogosult a vásárló indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

VI. Az elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával és eláll a szerződéstől, úgy a megrendelt termékeket sértetlen és hiánytalan állapotban köteles becsomagolni és visszaküldeni az ÁSZF 2-es pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a BLCKEST részére.

A vásárló a szerződéstől történő elállástól írásban kell nyilatkoznia egy elállási nyilatkozat formájában, amit mellékelnie kell a visszaküldött termékek mellé vagy e-mail formájában is megküldhet a BLCKEST részére az
info[kukac]blckest[pont]com címre. A Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat, de nem kötelező.

Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie a vásárlónak, hogy mely termékek vonatkozásában kívánja érvényesíteni. Meg kell adnia a nevét, címét, a megrendelés időpontját, a megrendelés azonosítóját és nyilatkozatának időpontját. Amennyiben nem áll rendelkezésre a megrendelés azonosítója, úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatot szükséges feltüntetnie. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklet szerint nyilatkozatminta segítségével is benyújtható, de ebben az esetben is meg kell adni a megrendelés egyedi azonosítóját vagy ennek hiányában egyéb, a megrendelés azonosítására szolgáló egyéb adatot.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltató részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésöbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

Elállás esetén a termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terhelik. A BLCKEST az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, postai kifizetési utalvány formájában téríti vissza a megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét.
Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a BLCKEST nem köteles megtéríteni.

A BLCKEST a visszatérítést mindaddig visszatartja, míg a megrendelt termékek vissza nem kerülnek a BLCKEST-hez.

Amennyiben a vásárló megadja a bankszámla számát és számlavezető bank nevét az elállási nyilatkozatban, úgy kérheti, hogy a BLCKEST a visszatérítendő összeget banki átutalás formájában teljesítse. A BLCKEST ezt az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül téríti vissza.

Az áru használatból adódó értékcsökkenéséért a vásárló a felelős. (Az elállási jog azt a célt szolgálja, hogy az árut megnézhesse és kipróbálhassa a vásárló, mint ahogy erre az offline üzletekben is megteremtik a lehetőséget. Egy ruhadarab vásárlását tekintve például felpróbálhatja a terméket a vevő, de nem hordhatja.)
A vásárló az elállás jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

VII. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A polgári törvénykönyv alapján csak a természetes személyek minősülnek fogyasztóknak, a cégek nem.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
– a lezárt csomagolású termék tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
– olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásra került (pl: kávé, tea stb). Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

VIII. Szavatosság

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a vásárló a Polgári törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti a kellékszavatossági igényét (PTK 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően).

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem a fogyasztóval kötött szerződés esetén a vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A vásárló kérheti a megrendelt termék kijavítását vagy cseréjét, kivéve, ha a vásárló által választott igény teljesítése nem lehetséges, vagy a BLCKEST számára más igények teljesítéséhez képest aránytalan többletköltségekkel járna. Ha a termék javítását, cseréjét a vásárló nem kéri, vagy nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a BLCKEST költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a BLCKEST adott okot.

A vásárló köteles a BLCKEST-tel a hibát a felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének nincs más feltétele a teljesítéstől számított 6 hónapon belül, amennyiben a vásárló a terméket a BLCKEST-től vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás megrendelt termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a BLCKEST-től vagy a megrendelt termék gyártójától. A megrendelt termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A megrendelt termék hibájának bizonyítása a vásárlót terheli.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

A vásárlónak kell bizonyítani a szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megkötését. A szerződést bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárló a vásárlás ellenérték igazoló dokumentumot bemutatja.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt megrendelt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében a BLCKEST által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett – legalább 1 év (12 hónap) jótállási idő vonatkozik. Amennyiben a termékre hosszabb jótállási idő vonatkozik, akkor az 1 éven túli jótállás elsődleges kötelezettje a gyártó. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás kezdete a termék Vásárlónak történő átadásának a napja.

Jótállás keretében a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék a jótállás időtartama alatt kifogástalanul fog működni. A jótállás érvényesíthető a termék jótállási jegyén feltüntetett szervizben vagy szaküzletünkben. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállás jegy – vagy ennek hiányában a vásárlást igazoló számla – bemutatása.

A hibás termék visszajuttatása a szaküzlet címére a vásárló feladata és költsége. Amennyiben a javításra, cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre

Jótállást kizáró tényezők:

– 
Átalakítás, szakszerűtlen kezelés (különösen a tisztítás során okozott karcok, sérülések), helytelen tárolás, nem megfelelő szállítás vagy elemi kár.

– Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– Nem megfelelő tápellátás következtében fellépő elektronikai meghibásodás
– Természetes elhasználódás.

 Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név:   Kondax Kft.
Levelezési cím:   2454, Iváncsa Fő utca 130/3
Tel.:   +36 70 387-6863
E-mail cím:   info[kukac]blckest[pont]com

A szavatossági igény bejelentéséhez az alábbi információk szükségesek:

Vásárló neve, címe
Számla sorszáma
Megrendelt termék azonosítója
Megrendelt termék átvételének időpontja
Hiba leírása

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Vásárló a webáruház működésével, megrendelésével kapcsolatban vagy a panaszával az következő elérhetőségen keresheti meg a BLCKEST-et.

Név:   Kondax Kft.
Levelezési cím:   2454, Iváncsa Fő utca 130/3
Tel.:   +36 70 387-6863
E-mail cím:   info[kukac]blckest[pont]com

Telefonon panaszkezelés kizárólag munkanapokon 9:00-17:00 között érhető el.
Telefonon tett panaszát a BLCKEST azonnal megvizsgálja és szükség szerint és lehetőségekhez mérten orvosolja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
–Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Európai Bizottság online vitarendezési platformját (ODR)
– Bírósági eljárás kezdeményezése
– Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetősége

Cím:   8000, Székesfehérvár Hosszósétatér 4-6, Gazdaság Háza
Telefonszám:   +36 (22) 510-310
Fax szám:   +36 (22) 510-312
E-mail cím:   bekeltetes[kukac]bokik[pont]hu

Európai Bizottság online vitarendezési platformja (European Online Dispute Resolution Platform – ODR)
Link:   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

X. Egyéb

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Visszaérkező csomagok, kiegyenlítetlen megrendelések

Utánvéttel megrendelt, és kiszállított, de a vásárló által át nem vett, és előzetesen vissza nem mondott csomagok szállítási költségét, valamint a visszaszállításból eredő többletköltséget kiszámlázzuk a vásárló részére, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles cégünk bankszámlájára átutalni! A szállítási költséget a megrendelést visszaigazoló e-mailünk is tartalmazza. A visszaszállítás, és adatfeldolgozás költsége az eredetileg felszámolt postaköltséghez adódik, amely minden esetben bruttó 800 Ft.

Előre átutalt, és kiszállított, azonban a vásárló által át nem vett csomagok ismételt kiszállítását kizárólag a postaköltség ismételt átutalása után tudjuk megtenni!

A kiegyenlítetlen, és írásban nem vitatott, lejárt határidejű számlák ellenértékét közjegyző és ügyvéd jelenlétében gyorsított fizetési eljárással kezdeményezzük, amely további legalább 10.000 Ft-os költséget jelent a Vásárló részére! Amennyiben az ügyvédi felszólításra sem egyenlíti ki a már további költségekkel növelt összeget, úgy a végrehajtói díj további jelentős terhet fog jelenteni!

Termékek cseréje

A kért cserét 72 órán belül postára adjuk, amennyiben a kért termék raktárunkon van. Ha a kért csere termék nincs raktáron és beszerzést kell indítanunk, úgy a termék cseréje több mint 14 napot is igénybe vehet, a beszállító visszajelzése alapján.

Abban az esetben, ha a terméken külsérelmi nyomok láthatóak vagy a beüzemelés nem a rendelkezésre bocsátott módon történt, és/vagy a Vevő nem tudja hiánytalan és sértetlen eredeti csomagolásban saját költségén cégünk részére azt visszajuttatni, nem áll módunkban a termék visszavásárlása.

XI. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
– fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a BLCKEST webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BLCKEST a regisztrációval, a megrendeléssel és a szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

XII. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. 

Hatályba lépés ideje: 2018.11.20.
Utolsó frissítés dátuma: 2020.4.15.